lördag 9 februari 2013

Framtiden för upphovsrätten

Idag släptes filmen TPB AFK och det käns lite som man på något vis kan vända blad och gå vidare nu. Uppståndelsen kring The Pirate Bay är över och det som har hänt sedan dess är att Spotify har tagit över när det gäller musiklyssnade för den vardagliga användaren. Det finns egentligen inte samma behov av The Pirate Bay för en vanlig kulturkonsument längre, även om sidan antagligen kommer finnas kvar under överskådlig framtid.

Först kom Napster, sedan Kazaa, Direct Connect, BitTorrent och nu till slut Spotify. Spotify är en unik tjänst för det är den första som faktiskt är saktionerad av skivbolagen. Spoitify startades inte av skivbolagen, men för att kunna erbjuda musik fick de ge ut andelar av företaget sig till skivbolagen. Skivbolagen äger också de rättigheter som företaget är beroende av, och företaget har därför väldigt liten ställning i förhållande till skivbolagen. Jag antar att skivbolagen har ett minoritetsägande, men trots detta kan de i praktiken kräva ut valfri mängd av vinsten i bolaget. Skulle skivbolagen dra in rättigheterna för musiken skulle Spottify försvinna på ett par dagar. Det är också upp till skivbolagen att bestämma om rättigheterna ska ges till andra företag för att på så vis erbjuda "konkurrens".

Spotify är därför i praktiken skrivbolagens egna musiktjänst och Spotify har därför stor möjlighet att överleva denna gången. Nu kan man kanske tänka sig att slaget är över, men det är ganska lätt att se att det knappast är så. Den totala massan av användare har inget att rasa över för de kan numera få sin musik, så den biten verkar vara över. Däremot finns i princip samtliga problemen med upphovsrätten fortfarande kvar. Men det som kvarstår är snarare en akademisk debatt om upphovsrätten som kommer kräva ett ett gigantiskt politiskt arbete. Förmodligen kommer sympatierna för en sådan politisk process inte i första hand ligga hos lyssnarna som tidigare med TPB, utan snarare av kulturskapare.

Problemen med upphovsrätten idag är följande:

1. Marknaden: Det finns ingen möjlighet att få igång en fungerande marknad av digitala tjänster som det ser ut idag. Skivbolagen håller i denna marknadens aktörer som i en dockteater. Det kan inte finnas en marknad om skivbolagen själva kan välja vilka företag som får konkurrera på marknaden och förutsättningarna för hur de får agera, hur och vad de får sälja, samt hur mycket kvarvarande vinst de själva får disponera efter skivbolagens andel är tagen. Musikskapare förtjänar åtminstone möjligheten att själva få ge ut sitt material utan skivbolagen, och med samma möjlighet som alla andra, något som inte är möjligt idag (om inte skivbolagen tillåter detta vill säga). De som inte samarbetar med skivbolagen lär knappast få materialet ute på Spotify. Lagen behöver alltså ändras här.

2. Mänskliga rättigheter: Hur ska man kunna säkerställa att man ohindrat kan byta information och filer, och därmed inte göra inskränkningar på grundläggande lagar som yttrandefrihet, brevhemligheten, etc. En tjänst för att överföra information i form av filer riskerar att anklagas för medhjälp till upphovsrättsbrott, om man inte specifikt undersöka materialet som överförs för att säkerställa att det inte är upphovsrättsskyddat material. Detta följer som ett direkt prejudikat från TPB. Att byta filer mellan varandra utan en granskande tredje part är idag mycket svårt. Ska vi ha det så i framtiden? Även här måste lagen ändras.

3. Kopiering för privat bruk: Idag betalar vi ganska mycket pengar i ersättning till STIM för kopiering för privat bruk, eftersom kopiering för privat bruk är en rättighet vi har enligt lagen. Kostnaden lägs på cd-skivor, hårddiskar, och om ett tag antagligen även på molntjänster. Problemet är ju bara att det är nästan omöjligt att få tag på material över huvud taget på formen av en fil, eftersom man effektiv förhindrar detta med hjälp av streaming-tjänster. Det rimliga är att trotts allt tillåta folk en viss kopiering för privat bruk som man kunde göra förr i tiden, så man kan ta med sig material när det saknas uppkoppling eller för att spela på extern hårdvara, exempelvis bilstereo, läsplatta i hängmatta på landet. Även här är lagen föråldrad och behöver uppdateras efter verkligheten.

4.  Föråldrade verk: Verk som är mycket gamla och knappast är ekonomiskt gångbara är fortfarande skyddade med upphovsrätt. Det är inte logiskt att en upphovsrättslag skyddar de ekonomiska rättigheterna för dessa verk. Detta är också ett tecken på en lag som måste uppdateras.


Som lagen är skriven idag finns en möjlighet för skivbolagen att kräva betalning exemplar för exemplar, eftersom det är så lagen är skriven med inriktning på exemplarframställning. Även om detta är långt ifrån hur Spotify fungerar idag så kan de stäng av möjligheten att lyssna gratis, och kräva av användarna att "köpa" rätten att framställa exemplar av verk, dvs ladda ned och lyssna låt för låt. Situationen är alltså att Spotify fungerar på ett vis, och lagen på ett annat. Hur länge kommer detta fungera i praktiken?

Upphovsrätten behöver sammanfattningsvis uppdateras så att fokus sätts på innehållstjänster och inte på framställning av exemplar, som den nuvarande lagen är skriven nu. Den är föråldrad och behöver reformeras till förmån för kulturen, kulturskaparna och grundläggande mänskliga rättigheter. Gillar man Spotify och vill ha musiktjänster av den här sorten bör man vara för en lag anpassad efter dessa tjänster och inte nuvarande lagstiftning.

Men vägen för att få till en förändring tror jag är att samarbeta med kulturskapare och experter på området. Lösningen är inte längre att få till en storm av arga lyssnare, för de har redan musik att lyssna på. De som vinner på en sådan här utveckling är främst kulturskapare.

1 kommentar:

  1. Det är intresant att dom fick fängelse men när folk misshamdlar en så han fick koma i kortedala fick dom inte fängelse dom fick 36 000 i skadestånd för det. Så det är så dom ser på det va intresant

    SvaraRadera